Maidanin laukaukset

Tällä päivämäärällä 26.6.2017 Suomen €liitti on julistanut käytännössä sodan. Omaa kansaansa vastaan.

Poliisi määräsi Maidan-teltan purettavaksi

Laittomien maahantunkeutujien leiriin ei koskettu. Matut kävivät paikalla näyttämässä voitonmerkkejä. Poliisi ei reagoinut. Marco de Wit sen sijaan raahattiin maijaan, tuntemattomasta syystä.

Vtutukseni on suunnatonta. Kansanousu — ainoa vaihtoehto. Kunpa olisin nuorempi.

Ei koske meitä

Taas on simmone päivä. Hurskas finkki pääse jeesustelema. Logoi färitellä, Vitteeris ulista. Niim pal kauhia.

Ai mitä sattus?

Prysselis paukahti pommi. Siis pommi. Yks. 1 kpl. Jokune kymmene pääsi ainoostas, 34  taita ol lukema nyte. Krhmm. Muistaak joku montaks rypälet muudan freedom-state käve kylvämäs vaik tual… Irakis. Paljoks lähti henkei? 200 000? 2 000 000? — Ai nii, ei saa verrat. Jokku bommit on oikiamppi ko jokku toiset. Vai kummottos, Li?

Suamen SSS-hallitus on järkyttyny. Sipilä on koskettunu. TP-Niinistö on surulline. Iltikset ei mahru enä akkunasse, färeiki riittä kaks. Vitteeris huakailla etei terroristei saa ruvet pelkäämä, täyty ol rohkia — ja kaik muut kliseet siihe tykö. Btw, UM Soiniki on ryäminy maakuapastas: »Euroopassa on vakava terrorismiongelma».

Nou shiit?

Kaikkist hiano on silti, etei tämä meit koske olleska. Me voira ihan rauhas viurat tääl raukoil rajoil; veri hiljaa virtailee jossai Euroopas, me vaa opeteta aakkossi ja karate partabeibeil. Mut hee ovakki toist laji. Nämä reppanat raahaava repuisas rikkauksi ja tuavat synkkään korpimaaha piänt äksoni. Etei tulsaks kay. Heijä lukema on täl hetkel joku 32 000. Tarkemmi tiätä Päivi Nerg. Niinko senki, ketä tuli mistäki. Ja mitä simmone ny muil kuulu.

Suamalaine suvakki makka pää pusikos perä pystys. Jossai viritellä. Yks. Rude awakening.

Saako olla vielä jotain muuta?

Meijä isänmaan alamaine tila — se o äärest kauhia. Joka päivä valuta syvemmäl kyykky, ja juur ko jo luule, et kaik o nähty ja pohjal saakka maata, pääse Orpoporukat yllättämä. Mikkä ei riit.

Vai mitä tarttis esmes ajatel, ko verkost saa lukke, et jokku niist Tornion kaut tulevist miähittäjist tyyräile taksin kans millai huvitta. Turkku ast. 1 400 eurdo. »Money no problem!» Et kui kauhias häräs sitä mahtaaka ol ihmine, kene taskuis pullotta liki 10 000 markka. Ylimääräst. Kuulostaak silt et olis köyhä piruparka avun tarppes?

Ruppe olema aavistuksi. Tämä verättämine ei pääty hyvi. Finkki kyl venutta pinnatas, mut jos se pääse katkema, tule paha jälke. Itämaan pojal voi viäl tul kotomaatas ikävä.

Ja oppiiha sitä, tyhmä ihmine. Munt o liäväst nauruttanu tämä »mutta mitä ne meistä ajattelisivat!», mut nyte o virne hyytyny. Se ei ollukka vitsi. Ei olleska. Tämä nykyne päättäjä, 60-luvu jälkke ilman kurii ja rajoi kasvanu, sehä onki iha oikkiast mato. Liaru. Ilma selkärankka. Ei kykenny seisoma ruato suaras. Mikä kyl käyki selväks, ko katto vaik kuvei siit orpopirust: peljästyny hyväveli!

Onneks Suamen kansal on terve sisu(sta). Siis sil wanhemmal osal. Siit seuraa, et nykyne mitätön päättäjäporukka, vellihousut ja tyhjännaurajat ja puliveivarit, ne löytää viäl kaik erestäs. Kysymys kuuluuki: minkä verra o isänmaast sillo enä jäljel — kaik myyty, lahjotettu, poijes annettu?