Tsirp!

Pakko sanno, mää ole ruvennu tykkämä Twitterist. Passeli pari plokil. Täyrenttävä toissias.

Twitteri voi käytel moneltappa. Mul se o vähä niinko yhristelmä: luannosvihko ja minipäiväkirja. Eihä mun vaivassi rimpsui ny kukka luje, mut pal väli. Munst o kiva läiski kaikemoist mitä miäle tule, simmost piänt, mist ei plokisse ast aineksei riit. Ainaska heti. Viästei tule toissinas plarattu ja lyhty voi sytty, jälkikätte. Uus kulma.

Muitte twitteeristien höpi… *köhh* miälenkiintoset ja sivistyst lissävät esseet, ne jää mult enemäkses kattomati. Tsori. En kerkke, puuhi riittä ilmanki. Mut kuka tiätä, joskus viäl.

Täyty kans paalutta. Jos twitteeri olis pelkästäs älyttömyysvitkuttimen kälätysjatke, en juur pätkääkä piittais. Se o mopiilivempaimes liki turha ja iha liika hankala. Mutko se workki oikke hianost netis, ni eiko menogs.

# Post skriptumi

WTF. WordPress lakkas ottamast tagei juttusse. Kehusik mää juur netti?

Se pyörii sittenkin…

Pikalomakit saati hoirelttu. Ja hetikoht ko kotti pääsi, ni tulinki pahaste yllätetyks! *wirn*

Määhä ole täst jo viurannu moontki kertta. Slahre moteemi o bas… huanost toimiva. Ko vaiheti IiÄsPeet piti letkun pompat 10-kertaseks, mut se lahoski 15 kertta hittammaks. Eikä o paljo huvituttanu lähte hanskama Elissan puljusse, see verra juntturas koko sotku o makkanu. Ja o muutki tekemist. Olen kiroillu. Ja orotellu. IHMET.

Niit näköjäs tapahtu. Nyt se letku pela yhtäkki niinko kuuluki! :OOO

Lue lisää

#21

Viikko nro [] alkku. Måndaaki.

Mittä ny ihmelist, eikä luvaska. Quizi saati reera, kauppakeikka valminas. Pikkase poistuta pelipaikalt, hyllyhommat hiljakses orotta.

Liävä urputust, tiätyst. :b

Oteta ny tämmöne. Mailma o kyhätty piänist palasist, niinki mitättömist, et luulis varmast oleva paikallas — helppo hoita. Mutei. Lähi-Koon hyllys oli äskö hintaklaput taaski iha päi bersikka, ja varmuureks (ainaski) kolme kertta, eri hyllyis ja eri tuatteis.. Siis niinko et: kaffehyllys luke hintta, ja toine viäres. Sama tuate, kaks eri hintta. Mitä fundera ihmine ketä teke toltappa? :)

Skype o viksu keksinttö. Iha kiva muute, Uittamolki, mut en o saanu sitä workkima, en olleska (!). En jummär. Ei pela Läppy-winkus eikä Wanda-Mäcis. Siis, ääni kuulu tänppäi mutei takasi, kummaska. Äänitestit väittä JEES. Kaik piräis ol kunnos. Ei kummiska. ai-Founis o Skype kans, mut viäl en o saanu testattu (sissä tuleva äänt).

ISP-kuviois näyttä intresantilt *köhh*. Määhä vaiheti alkuvuarest Sooneralt Slahte ja samantiän 1 M letkun 10-mekaseks. 10 x. Muute hyvä, tämäki, mut yhteys HI-RAS-TUS viiskerttasest. Siis, jokaikine sivulatamine kestä nykyjäs — iha oikkiast — 15 sekentti! En o kerenny tapel, viäl. Mut niinko näky lopu uutisest, ni ehken tolkku saara näihinki?

DeeVeeDeit valu mukava tahti. Kerkeis vaa vahtama ja arvottelema. See o helkuti hämävä: yks viato kikkara ja pari tuntti heti. :)

Juu, kaik hyvi Uittamol. Summeri uhka, opuksi vino pino ja Sälliki aikanas tulos. Hob!

Kännykkäoperaattorin vaihtamisesta entistä helpompaa

Oman kännykkänumeron voi kohta siirtää toiselle puhelinyhtiölle myös voimassa olevasta määräaikaisesta sopimuksesta. Laki muuttuu keskiviikkona 25. toukokuuta. – – ►

[Lähde: YLE.fi | Talous ja politiikka | 23.5.2011]

It's not news week

Koko viikko karoksi.

Olipas toosi kumma 7-päiväne. Mittä saanu aikaseks, tyähommis varsinka. Vaik Indynki avasi taik hötömölöpualel editori ja skannattavi hiplasi, ni ei mittä. Piäntkä kipenä. Näit viikoi ei tarvit lissä.

Slahti se parantta ko sika juaksuas. Aasikaspalvelu netis o satanolla. Viästeihi kyl vastatti äkkiki, mut siihe sit jäiki. »Olemme pahoillamme bla bla… Olkaa hyvä ja soittakaa vikapalvelunumeroomme.» Jasso. Ihan ko ei itte honais. Ja mää senttäs, tunnoline finkki, naputteli hualel selostukse siit kummone o vika. See o kiva saada nolli vastaukseks. Misä assiois he mahta osat autta?

Oli sit pakko soitta. Ha. Suunniles sama homma, paitti et meni pahemmaks. Ämm… leidi sanos, et hän pistä vikailmon menemä, homma kyl hoireta. Ja jos tartte käyrä talos, ni maksa 480 markka. HÄ! Jumangavit et mää pomppasi. Enkä suastunu kaivama kuvet tiäteskä. Jatko onki helppo arvat. Tunni pääst tuli txtari: »ADSL on korjattu». Paitti etei mittä ollu reerattu. Erelleski kestä sivun aukasu 15 sekka.

Kui munst tunttu, et täst tule viäl assia Kuluttajaviraston pakeil. :evil:

Punkas teen, tota… punkkamatkoi. Opus o Sakari Pälsin Maailmanmatkoilla (Otava, 1946). Oikke mukava naputtelu. Hän käve tosa 1900-luvu vaihtes Aassias, Ameriikas ja Euruupas. Eikä millä pakeettimatkoil ja hianois hotlis. Esmes tual Aassias hän asustel jossa Vladivostoki takan villi-ihmiste kans — söi, joi, hytisi, mettästi ja ihmetteli tundra. Pariki vuat. Noo, mittä suuremppa draama ei toistaseks o nähty (ole puales välis), mut kerrontta nappa. Vegel kylläki vääns vatast välil. Paimentolaiste peijaisis ei ny kauhiast porkkani järsitty… *jätetä kuvailemati*

Viikoloppu. Tarttis ryhdisty. Saas katto.

Ei se mennyt niin — todellakaan ei

Niinkos hyvi tiäretä ni vaiheti ISP:t. Slahre kaista o pystys ny, enkä tiärä mihe suure iloni kans pomppaisi. Sooneran kans kesti 5 sekka, et sivu ilmestys. Nyte otta VII-S-TOIST sekentti.

Naurus o pitelemist. Määhä kyl oroti etei homma men heittämäl, mut ruppe valuma vadutukse pualel. Elellä senttäs hyvän matka 2000-luku, mutei uskois äkkikä. Toho loppu linkatu jutu otsikko kertto misä mennä, ja mää allekirjota kaik. Joka jumalan virmal sama meno: aasiakas sissä, see jälkke nakata baaskat.

Homma o surkuhupasa. Laaja(ttomuus)kaista, eikä sinne päinkä. Nimi o tiätyst komja Saunalahti TuplaLaajakaista 10+Nopsa, eikä numeroiska tavallas vikka: 10 Mbit/1  Mbit. Vilaukses Uittamol päi, hittammi mailmal. Mut mitä helvati hyäty o mistä nopeurest, jos ensiks täyty orotta 15 sekka. Ja verrokki o hauskane seeki. Heijä nettitikku + Luuri eli Mobiililaajakaista Mini, see workki iha viksust. Kolme sekka ja sisäl. Tartte kait sit ruvet taittama lehryköit Luurin kans. :mad:

Lue lisää

Ei se mennyt niin

Hah. Ei sujunu letkuvaihetus iha kuivi jalvoi.

Sukkela juttu sikäli, et Soonera, kene piti lakkkohommissas loju, sai kyl piuhas poikki. Ko pistin Wandan aamul hommisse, ni ei netti missäkä. Mut siihe hupa loppuski. Synkka ei sit pelannukka. SOONera, tuu mats.

Heijä letku meni pimjäks, mut uuttaka ei ollu. Eikä pitänykkä. Ko soppareit viime kuus puuhatti, ni mää sen tuhanne kertta varmisti ja kyseli ja tenttasi. Onk iha satavarma etei tul paussi, muutko tuntti pari. Juu juu juu, ei tu. Et Soonera katkase omas YÄL (31.3.–1.4.). Slahti virittä siihe sit omas perässe. Aamul ko heräät ni valmist o. Valmist o, stana. KATKI.

Kaht assia täyty siunat. Yks, tuli hommattu se mopiili. Kaks, isomppi hommi ei o framil. Nettitiku kans pärjä, aurinkoist päivä orotelles. Paree olsis et huame…

# Post skriptumi

Vähäks o Sooneral miälenkiintossi tapoi. Tyrkyttä. Netti ei meinate ollukka aamul IHA poikki. Ko koiti sivui selaimessan avat, ni joka ainova muuttuski Sooneraks (!). »Napsaut ja ota käyttö Soonera Laajakaista Extra.», tjsp. Kui mää jollantappa en tommosest tyksi…

Kahta en vaihda — enkä edes yhtä

Tänäpä kerrotti uutisis kivoi heti aamust. Soonera iskeki lapios pysty eikä mun letku vaihetu perjanttaiyän mihenkä. No ei mul sunkka mittä tekemist ollukka. :/

Kaik pinnat ajotuksest. Kaistoi ja liittymei ja muit simmossi vaihreta tiätyst kuukaure lopuks. Taik siis ei. Mitäs siin sit. Mää ole kyl sopinu Sooneran kans afäärist, mut satavarmast o turha mittä urputta. Force majeure, he sanova. Mää ole eri miält — lakko ei mun miälest ol mikkä ylivoimane este, eikä ainaska mun syy. Mut jos mene plarama sopparias, mikä o tehty joskus 10 vuat takaperi, ni kärbäsebaskakohrist kyl löyty parakraafit. Vissi o.

Thänk gaad, et hommasi etukätte sen mopili. Nettitiku kans saa sentäs jottan tehty. Sit vaa orotella. Ja mitä lyärä veto, ni Soonera koitta viäl lopuks kisko mult koko huhtikuunki hinna. :mad:

TeliaSoneran työnseisaus alkoi

TeliaSonera Finlandin toimihenkilöiden viisipäiväinen työnseisaus on alkanut. Se on vastalause noin 300 työntekijää koskeville yt-neuvotteluille.

Työnseisaukseen osallistuu yhteensä noin 3 100 toimihenkilöä kaikista TeliaSoneran yksiköistä.

Ammattiliitto Pron mukaan asiakkaille ei avata uusia liittymiä, vikapuheluihin ei vastata, vikoja ei korjata ja Soneran kaupat menevät kiinni. Ainoastaan hätätyö hoidetaan eli 112 toimii, Pro kertoo.

TeliaSoneran mukaan kyseessä on laiton lakko.

[Lähde: YLE teksti-tv, 30.3.2011]

Vain nopeat…

Ja mää onneto ko luuli, et Soonera o hoo-ii-är-aa-äs.

Ei puhetka. Yhteys piti heijä pualestas poikkast 31.3., mut äske meniki letku katki. Mun kalendeeris kyl seisso 16.3.

Tukiasema-motemi o resetoitu juu. Piuhat o katottu ja kaikke muut simmost. Ei inahrakka. Et joku ylesempi vika vai? Routteri hajal? Epäil vaa. Mää ole liki satavarma, et Soonera-körmy o käyny räplämäs releitäs alustas. Kiusa see o piäniki jäynä. :b

Onneks ei iha pimjäs vaellet. Lankato tikku workki (ja hätyritilas mobbariki). Pitti kulkke pikkase hittammi mut paljo väli. Olis tod kiva istuksi jäälautal pari viikko, hommiki tarttis tehrä. Et tattis vaa niinko. *hähhäh*

EDIT vartin pääst.

Ehhheeh. Ei se tainnukka ol Soonera, ketä äkkinäine oli. Käven äskö parvekkel, ja naapurihaussi näyttä mörkilt eikä lyhrykkä pihal pala. Siäl onki yks kaivuuri mekkaloinu jo pariki päivä. Vissi o SEE äijä panu jonku kaapeli poikki. Vidzi, heitmeili hukkantus.  :bbb

Kaista päitä

Kyl o hauskassi nämä laajattomusletkut. Tumbeelo saa sählät erestakasi ja pualihukas o siltiki. Parantamise vara hommisas monelki virmal.

Alkujutuist tuli jo läpätty. Homma ei menny laakist olleska ja ole joutunu juaksema ussemma kerra keskustas. Kummaski narikas, Soonera ja Saunalahti. Tänäpä saati vihroviime peli vislattu poikki ja letku vaihettu 31.3. Houp. Ainaski letku katke.

Lue lisää

Jariadnen lanka

Kehitys kehitty. Tumpelo Uittamol ei meina pysy peräs. Taik peräs kyl, mutei rinnal.

Muudan kamradetar tosa uteli assioit. Lankato verkko piti ruvet workkima. Rojut niinko ostettu, kaik valminas, mutei tapahtunu. Mää mittä ymmär, mut rupesi setvimä. Jos vaik jotta appu olis taik oppis itte uut. Luppoaikka muuteski, he.

Ensmäne ihmetykse aihe oli häne »palikkas». Sen kans piti kuulemma verko ruksutta, mutei ulvahtanukka, ei vaik lykkäs modemi kines. Koht käve ilmi et see oliki aikast outo kikkara: datasähkösovitin. Häh? :) Mää ihmetteli ja ehrotteli ja kyseli. Lopultas selvis, RTFM, etei sil modemi kans mittä tekko. Pulikka laiteta kines seinä, pistorasiasse (!) Se ossa jaka lankatont yhteyt pisi talon sähköpiuha. Paitti. Sen täyty ensiks saara se netti jostan. Tukiasemast.

Ei ollu. Kukka eres puhunukka mittä.

Lue lisää