Turu tauti elossa ja voi hyvin?

Tokaks, tul mentty hammaslekuril. Iha ol oikke yksityine ja erikses tilattu ja varmaste tiättä hän hintas kans. Vähä semmone vanhemp naine ol ja huuta sissä huanesses. Kättäs ny juur ja juur läpsä mut ei pahast kattonu eres päinkkä.

No ei mittä, mää mene makkama siihe tualisse. Ja tämä ei kysel mittä vaa alkka suara porama: ilma PUURUTTAMAT! Mää pomppa. Akka plara sit niit papereitas ja huama et katos vaa, sää olet halunnu puurutust…

Hammas saara lopultas paikotuks. Mittä ei tää kysel ja mittä se ei kerro; niinko vaik et kummoses kunnos hammaspyärät ova, ja tarttiskos muutaki joskus viäl tehrä.

Mää lähre, miäli kovaste mustan… :(

Jätä kommentti