Nilkki-Sailas on puhunut

Nonni. Tämä neropatti tahto ruvet perustama tyättömien, opiskelijoitten ja muitte vammaste keskitysleirei.

Ei paljo muut voi sanno.

Helsingin Sanomien haltuunsa saamasta loppuraportin luonnoksesta ilmenee, että Sailas ryhmineen haluaa muuttaa nykyisen opintotukijärjestelmän lainaperusteiseksi. Vastaavasti työttömyysturvan saannin ehtoja tiukennettaisiin ja kestoa rajattaisiin. – –

Raportissa päätellään, että velan kertyminen muodostaisi luontevan kannustimen nopeaan valmistumiseen.

Mää olem vissi pahaste missannu jottai.

Jos mää ny mittä tiärä, nii se opintoraha (ja asumislisä) ova jo nyttekki ollu liiam piänii. Sen kokossi, et jo nykki o ollu pakko men välil töihi taik otta velkka. Nyt tahrota tehrä opiskelu vaikeemmaks ja palat takas niihi aikoihi ko ainostas porhoje kakaroil ol vara opiskel.

Kuka o nii hullu et otta nykyses mailmas kymmenie tuhansie euroje velkoi?

Jätä kommentti