Nilkki-Sailas on puhunut

Työmarkkinatuki, joka nykyisin on kestoltaan käytännössä rajoittamaton, rajattaisiin luonnoksen mukaan 500 päivään. Niiden jälkeen työttömän olisi tuen menetyksen uhalla siirryttävä perustettavien »työvoiman kehittämiskeskusten» asiakkaaksi koulutukseen ja tukitöihin. Kolmantena vaihtoehtona esitetään velvoitetyötä esimerkiksi nuorten työpajoissa tai sosiaalisissa yrityksissä. – –

Uusittu työttömyysturva sysisi töihin erityisesti nuoria, alle 25-vuotiaita. Heidän olisi pakko siirtyä kehittämiskeskuksiin jo 200 päivän työttömyyden jälkeen. Lisäksi Sailas esittänee harkittavaksi, että osallistuminen koulutukseen tai tukitöihin pantaisiin ehdoksi myös toimeentulotuen saannille.

Sillai, kaunist o. Tyättömie ja luussereitte reservaatei… Mää ole tähä ast luullu, et Suames o pual miljoonaa ihmist ilma tyät siks etei ol tyäpaikoi. Mistäs sitä tyät ny yhtäkkii löytty?

Jaa, mut mitäs mää ny oikke taas horise. Ilmasest tyävoimastha siin jutella:

Risusavotoi! Suat kuakkima! Paskavaipoi vaihettama! Siivoma porhoje taloi! Ja pitsinypläyst! Pärekorie tekko! Huavutust! Oi voi, kyl »tyät» löytty. Ja kaik ilmatteks, eikä tartte kilpailutta eikä tapel kilpailijaitte kans yhtikä!

Noi pal tyät tekemäti ja pullamössöluusserit vaa makkava kotonas pelamas vireopelei. Ei käy simmone.

Mut mum miälest Sailas o alkkanu tos turhi mamoilema ja näpertelmä lillukavarssitte kans. Pistetä suara ne kaik pual miljona luusseri rakenttama ittelles leirei pisi Pohjos-Suame metti. Saara siin samal koko Suami asutetuks. Sin vaa, omii pikku parakkikylisses, pois hyväosaste silmist.

Ja tähä loppu tartte kyl pistä lainaus:

Vain idiootit kieltäytyvät ymmärtämästä, että alemmat luokat on pidettävä köyhyydessä, jotta ne ahkeroisivat.
(Leif Salmen, Suomen valtaapitävien talousajattelusta, Arthur Youngin sitaatti.
[Lähde: Iltalehti 10.12.2002])

Jätä kommentti