Kaiken alkaa jos saisin uudelleen

Tiel mi farius kion alimaniere.

Täsä o tullu muutaman viiko aikan raijattu pari repullist platoi hyllysse. Iha mukava tiätyst. Etenki niitte huurattamine, ja varsitenki ko pinoist o löytyny jokussi killereit. Mut samal ko hiano tappolätty o soinu taustal, ni sitä o ruvennu väkistenki funterama. Mihe mää karoti liki 15 vuat ilma kerämät? Ja kui helvatis varte?

Oukei. Aluks ei köyhäl maalaissällil tiätyst ollu levari olleska. Ne oliva kallei ja harvinaissiki. Sitäpaitti simmost ei välttämäti lainka tarvittu; kasettimankat ol tullu muati 1970-luvu alus. Cee-kasetit oliva halpoi ja niihi ol helppo äänitel — suara rariost taik kavereitte levyilt. Levarei ei pahemmi kaivattu.

Mut tommosest seuras tiätyst se, et mää olin yli kakskymppine ennen ko rupesin paremmi ostelema. Eikä siit mittä suurt himo tullu sillonka, eikä tavaks päässy. Sillo tällö, miälen mukka, lätty pari kuukaures ja siltappa. Kokonaist yhre kerra tilasin postimyynnist, tais ol 5-6 alpumi. Ja saatto käyrä niinki, et 80-luvu puales välis rupes jo kiinnostama, hiukka enämpiki, mut tylyste tyssäs seki. Tul perustettu firma, eikä siin sit kerenny enä mittä levyi vahtama. Koko juttu kuivus kokko.

Entäs ko päästi 90-luvul? Noo, erelleski ol olevanas tärkemppi puuhi. Sitäpaitti CeeReem perässe ulvotti joka jumalam paikas, ja taisim määki erhetty luulema et vinyli kudpai. Jummilade senttäs…

Juu, tartti tul 2000-luvul ast ennenko äijä heräs. Pualvahinkos tul huamattu, et yhres liikkees myyti käytetyi. Tartti pahuttas men vilkasema, mut see olki menoo heti kättelys. Omas hyllys tuski ol ko joku vaivaset 200, mut kipinä kimpos kypäl. Määki! Aluks ol vauhti vähä hittanpualene, mut suunniles 2002 vuarest alko tapahtuma. Mää kekkasi Turus ussemppiki liiket misä plätyi myyrä, ja rupesin kohnama tosisas. Ja sil tiäl olla. 1 280 kiakko o kasas täl hetkel.

Nii-i. Ei ol kovi paljo toika. Ny ketuttaki iha helvatist. Kuim pal olsiska hyllyl mitta, jos kerämine olsis alkanu vaik 15-vee, taik eres 20-vee. Puhumatika, et aikusen hukkantus kokonas yli 10 vuat. Sotb. Mää tiärä tyypei kenel o nätti 10 000 ja yhrel yli 20 000. Ja varmaste löyty hullui kenel o viäl paljo enämpiki. Jos o alottanu heti 50-luvu lopus ja upottanu levyihi kaik plätäs ja… kui helkuti halval mahroka irrot pinoi 90-luvul, ko ihmiset pualpanikis kiikutti omias myytäväks. Koittiva kilppa pääst niist erosse… Kyl meina parku tul. :oops:

Mut jätetä ny tippa vääntämäti. Maito jo makka Uittamo hiakas. Ja rapias tonniski riittä kyl veivamist; jo jonku aikka o tarttenu roikotel listoi fölisäs, ko muute ei muist mitä kaikke hyllys loju. Tosa orotteleeki jokune herkku, houp. Jackson Brownen Lives in the Balance ja mun pari vuat ettimä Annabel Lambin Once Bitten. Murhe poijes päivilt, tattis.

Jätä kommentti