Systeemi

Vaihteks kepjä puuhapv.

Touhusi varsin tyäpualel. Asiakas meina tahto nettisivut, ja koht jo huamatti, etei se nii ollukka. Hänel täytyki pykät simmone sysdemi et hän voi itte sitä päivittä. CMS. Content Management System. Sisällönhallintajärjestelmä.

Mikä ettei, toimeks vaa. Mut CMS-kikkareit o ussemppi satoi erilaissi, eikä totisest maksa vaiva ruvet mulkkama. Verinki mutkat suaraks ja valkkasi kahrest villityksest. Drupal ja Joomla. Joomla, olkoon hän.

Asenteli äske. Aikast tyrni pakeetti. Asiakkan sivut pualestas o enämpi piänet, nii et kyl täsä haupitsil huakasta hyttyst. Toisen kaut o laajennusvara. Näyttä kans, et Joomlas o kaikemoissi lisäpalikoit ja niit virittämäl voi varmast herkutel. Etukätte en kekka muut huano ko (ehken) hakukonenäkyvys. Tahron arvat, et apsoluuttisest asemoinnist o turha untka nährä ja koodi makka huanos järjestykses. Kuuklet ja muut nappa yläosan lokot ja linkit ekaks, sisällöt vast sit. Eikä ilma JavaScriptikä vissi pärjät. Sisso.

Tilasi pahuttas ittellen sopivan kirjanki Joomla! for Dummies. Ei sil pahast käyttö ol, assiat selvi muuteski. Mutko tänä vuan o tullu vähänpualesest hankittu mittä, nii makseta mialummi kirja ko veroi. Mukava plarat punkas. Sivut voi kylläki ol valminas ennenko Itelliaano kerkki ovel. :b

Simmottos. Huame katota mitä J o syäny.

2 kommenttia artikkeliin ”Systeemi”

Jätä kommentti