Hän on täällä tänään

…muttei enä huame. :b

Tämän plokin päivittelyt — ne loppu just NY.

Ylese harmitukse lissämiseks ilmotan kummiski, etei ploki milläntappa lakka olemast: se kontta ulos toises platsis. Väliaikasest. Hiljakses. Ja kert WordPress on simmone venkura ko o, ni se jää tähä paikalles, homettuma, ja aikanas kuapata. Ei meina ol mittä järkevää tapaa siirrel WP-rojui siihe toisse. Käsipelil tiätyst onna. Jotta tärkeimppi ehken kaivan. E-H-K-Ä.

Pal väli. Ittellenihä mää naputellu olenki, enemäkses. Sitä jatketa nii kauvan ko rotta ryämi.

Tualpäi mennä, toistaseks: JukeBlogi

Jätä kommentti