Juhani Tamminen

Juhani Tamminen Juhani Tamminen Juhani Tamminen Juhani Tamminen Juhani Tamminen Juhani Tamminen Juhani Tamminen Juhani Tamminen Juhani Tamminen Juhani Tamminen Juhani Tamminen Juhani Tamminen Juhani Tamminen.

Prinsiippi 1
Kiistatta: Juhani Tamminen Juhani Tamminen Juhani Tamminen Juhani Tamminen Juhani Tamminen Juhani Tamminen Juhani Tamminen Juhani Tamminen Juhani Tamminen Juhani Tamminen Juhani Tamminen Juhani Tamminen Juhani Tamminen.

Prinsiippi 2
Ehdottomasti: Juhani Tamminen Juhani Tamminen Juhani Tamminen Juhani Tamminen Juhani Tamminen Juhani Tamminen Juhani Tamminen Juhani Tamminen Juhani Tamminen Juhani Tamminen Juhani Tamminen Juhani Tamminen Juhani Tamminen.

Prinsiippi 3
Suvereenisti: Juhani Tamminen Juhani Tamminen Juhani Tamminen Juhani Tamminen Juhani Tamminen Juhani Tamminen Juhani Tamminen Juhani Tamminen Juhani Tamminen Juhani Tamminen Juhani Tamminen Juhani Tamminen Juhani Tamminen.

Prinsiippi 4
Sensaatiomaisesti: Juhani Tamminen Juhani Tamminen Juhani Tamminen Juhani Tamminen Juhani Tamminen Juhani Tamminen Juhani Tamminen Juhani Tamminen Juhani Tamminen Juhani Tamminen Juhani Tamminen Juhani Tamminen Juhani Tamminen.

Prinsiippi 5
Näin ollen: Juhani Tamminen Juhani Tamminen Juhani Tamminen Juhani Tamminen Juhani Tamminen Juhani Tamminen Juhani Tamminen Juhani Tamminen Juhani Tamminen Juhani Tamminen Juhani Tamminen Juhani Tamminen Juhani TamMINÄn.

Suomen Leijona nostaa kämmentäs ja lyö?

Suamel o hyvä porukka kasas ja kuka tiäs vaik ne pääsis ain loppuotteluu ast. Yks onkelma kumminki taitta ol ja se onki sitä pahemp: Ville Peltone ykköskentäs.

Meinate, on huanoi kokemuksi ko se o aikasemminki ollu siin lairas. Ei se Peltone huano pelaja ol, mut se ei lainkka sovi siihe paikka; siihe tarvittais semmone kova raataja ja nurkis koluja ketä tekis tilat Teemul ja Sakul ja seisois maskis ko tappi. Oikkestas se onki Lehtise Jeren platsi, nii et aika kova tyyppi tarttis ol.

Ara o hiano valmenttaja, mut täs asias se ei ol tainnu oppi kovi pal. Se o vissi unohtanu et ennenki se o joutunu vaihettama siihe Peltose tilal jonku, sit ko tosi pelit alkkava.

Ei tämmöne kyl mikkä mullistava tapaus ol, kaikil niil koutseil o omat sokiat paikkas. Jokku pelajat ei kelppa millä ja toissi roikoteta mukan vanhast muistist vaik kui kauva. Aika ussia olsis historia varrel miäleläs unhottanu vaik simmoset ko Sirviö, Nurmi, Melametsä, Siren, Varis, Lehterä, Törmäne… mut uutta taita ol, et sama töppi toisteta ykköskentäs!

Onkelma tuleki sit siin et kuka siihe laitettas. Niämine olsis voinu passat siihe, mut äijä ei kelvannu Aral, tiässit kui varte. Pirjetä vois ol hyvä yritys. Antaka mun silti arvat, et Ara kaiva siihe viltist sen Ylöse — miäs kenelt koko kaus valus penki al ja kuka pääs mukka wanhoil näytöil.

No, kuka tiätä kui käy. Alkusarjas o hyvä koitta miähi, nii et toivota et oikia löytty. Huamen nährää milt näyttä ko tule Itävaltta eka matsis. Toivota parast…

Kiaro korkkiruuv pääministeriks

Ko siit yhrest riikinkukko revä-Riitast vihroi vaivoitte kaut päästi, ni jo o toine koketeeraja tulos tilal.

Tämmäne kleuso Jättenmääki. PÄÄMINISTERI?! Et voi yhre kerra. Ostaisiks sää silt kerttales käytety ulkopolitiika? Onneto siltarumpupolitikko! Mää e voi ymmärttä.

Sen euko hapitus tua mun miäle just iha kaikke muut ko ministeri. Huithapel, tuulhattu, venkolija; ei nii mittä aitto siin ol. Koko aja näyttä niinko se olsis vääräs paikas (niinko onki), eikä lainkka tiätäs mitä tekis. Yhtikä oma funteerinkii ei kans näyt oleva. Oikeitte ministereitte joukos se erottu ko Bushein Mensan kokoukses.

Voi Suamet!

Nilkki-Sailas on puhunut

Nonni. Tämä neropatti tahto ruvet perustama tyättömien, opiskelijoitten ja muitte vammaste keskitysleirei.

Ei paljo muut voi sanno.

Helsingin Sanomien haltuunsa saamasta loppuraportin luonnoksesta ilmenee, että Sailas ryhmineen haluaa muuttaa nykyisen opintotukijärjestelmän lainaperusteiseksi. Vastaavasti työttömyysturvan saannin ehtoja tiukennettaisiin ja kestoa rajattaisiin. – –

Raportissa päätellään, että velan kertyminen muodostaisi luontevan kannustimen nopeaan valmistumiseen.

Mää olem vissi pahaste missannu jottai.

Jos mää mittä tiärä, nii se opintoraha (ja asumislisä) ova jo nyttekki ollu liiam piänii. Sen kokossi, et jo nykki o ollu pakko men välil töihi taik otta velkka. Nyt tahrota tehrä opiskelu vaikeemmaks ja palat takas niihi aikoihi ko ainostas porhoje kakaroil ol vara opiskel.

Kuka o nii hullu et otta nykyses mailmas kymmenie tuhansie euroje velkoi?