Holkeri on silakka

YK:n pääsihteeri Kofi Annani tul tänäpän kattoma meiä Tarja Halost. Jutteliva niit näit ja sit muistiva sen yhre Holkerinki, sen ko tyännetti hallittema sin Kosovo, pois jalvoist.

Annan mm. vakuutti, että valtioneuvos Harri Holkerilla on YK:n täysi tuki Kosovossa.
[Lähde: Yle:n teksti-tv 15.8.2003, s. 111]

Jahas: kuuluissi viimeissi sanoi. Kui ne ny heti meina antta sil kenkkä. Olsiskos joku niist puuhamiähist peräti kokenu valaistukse hetke ja saanu yhtäkki miäleses et kummottos se kävelevä rautakank oikke ajo Suame asjoi pääministerin 1987-91?

Sillo ko se alkko juama sitä kaffetas ni viätetti kulutusjuhli ja Suami ol Europan Jaappani. Sikko se sai tyäs tehty ja rupes tyrkkämä niit silakoitas ol koko maa suas ja raunioin. Pitäkä kosovolaisset hyvänänne. Kauva.

Turkkulaine sähkökusti

Joka paikas ain toitotetta et Suami o tiatoyhteiskuntta. Niivissi.

Turu kaupunk o simmone institutio, minkä kans joutu ussest asjoima vaik kaikkes yrittäs välttä. Kaikil tärkkijöil virkailijoil ja muil onki iha ikioma sähköposti, simmoses muaros niinko »etunimi.sukunimi@turku.fi». Mones muuski kaupunkis varmast o samalaine.

Oikke hiano?

Ans ol. Turkkulaine sähköposti toimi tämmöttis: lähetetä virkailijal sähköposti. Oroteta viikko, ei vastaust. Printata se viästi paprul, pistetä kuaresse, fillaroira kaupunkil kaks kilsa ja puroteta se luukust. Viikon pääst putto omast luukust kirje misä o vastaus, rintattu paperil.

Kotimaisia tunnareita?

Kovaste paljo o maalimas simmost mitä ei piän ihmine voi ymmärttä. Meinate, telkust tule mont kertta viikos simmoneki programmi ko Kotomaa. Nyte. Nimem perustel vois arvat et se tahto kertto jottai Suame assioist.

Nii kerttoki — jos saa katotuks. Kui o mahrollist, et se tunnari tule suara ko jostai pimiäst Afrikast. Tsumbu dumbu dum… tsumbu dumbu dum. Ampomaa. Nyte.

Tartteki täst lähte ostama ponkotrumpui.

Anneli Pasanen Turun kirjastossa

Mää ole enneski kehunu kui hiano kirjasto Turus o. Viäläki, vaik oikkiast elämäst jo kaua sit erkkantunet surkkiat päättäjät o yrittäny kuapat sitä. Lainastoauto tule melkkeist ovel ja musikkiosastol riittä plätyi ja muit.

Vaik mää olevanas olenki jonkunäköne rokkimiäs (kato vaik älppylista) ja iskelmä ja pipohumppa saa aikka pahaste näpylöit, ni tartte sitä ny piänei perverssioi senttäs ol. Yks simmone o Anneli Pasanen.

Ai kuka vai. No se o simmone typy ko teki joskus 70-luvul pari älppy ja niit muutami kippaloi veivatti ussiast rarios: Sierra Nevada ja muit. Mää ole ettiny divareist niit älpeit mont vuat, turhha.

Miksem mää urppo heti menny kirjastost kattoma! Siäl ne lojus hyllys kummakki ja nyte ne o tosa pöyräl, orottamas voimasoitto. Tai no, saas katto. Kakskytviis vuat o menny ja ne kappalet o omis muistois tiätyst kovaste hianoi.
»Jos tahdot vettä sä janoosi saada/kastele Sierra Nevada».

Meinate, voi ol eres paha antiklimaksi. Jos ne onki muuttunu kimmeliks?

Ei ole Hectorinkaan kuuntelijalla helppoa

Viäl jokune aika takaperi mul ei ollu ensimmäistäkä Hectorin älppy. Sit tul pahat helttet ja yhtäkki niit o jo kuus. No kaik hyvi?

Ei iha. Ans ko mää kerro.

Kert tuli hommattu niit tollai kröntis, ni tartti alotta sillai et kuuntel niit peräjälkke iha vaa taustal. Et samal aikka tehti kompuutteril töit. Ja aikajärjestykses, ensteks tiätyst Nostalkia ja siit sit ettippäi.
Hyvi tuntus toimiva. Ain välil joku pätkä toi miäle wanhoi muistoi ja tartti lopetta tyä ja kuunnel. Toisaltas aikas moni ol kans menny seinätapetiks — ketä muka viäl halutta oikkiast kuunnel sitä »Floska teki enkelin porstuasse».

No sit tositoimi. Liisa piän o simmone lätty mitä sällin tul kuunnelttu Kulomäen pikkukopis, siäl mis meiä porukka pruukas kokonttu. Tais ol Letin kasetil se levy äänitetty. Mää e sillo aikanas kauheest tykänny ko Hektori men siin sorkkima pariiki klassikko, »As Strong as Samson» ja »Epitaph». Toisaltas taas muistis ol et ainaski kaks hiano kotomaist piti löytty, »Norsunluutorni» ja »Antti-Juhani».

No eiko nupit kaakko, ensteks tavalisest ja sit kuulokket pääs.