Jodie Foster on kloonattu

Nykyjäs ei tiär mitä tars funterat ko katto mimmossi roitei flikat roikottava päälläns. Onks millä enä mittä väli?

Jollantappa mää viäl ymmärrä, jos jokku aikuset ihmiset esittelevä avujas vaik uimarannal, mut nyte ei ol siit kyse lainkka. Toril ko mene viattomast vaik ostama sipula, ni jouttu kattelema ko alakoulus oleva mukulat kulkkeva napapairois ja housut roikkuva reissis.

Vähä isommat flikat pualestas esittelevät rintsujas ja et kummoset kalssarit tul aamul veretty jalkka — vai tuliks. Ja hulluimmat tykkä näyttä kaikel kansal persvakkoas ja et mihi kuppikuntta kuuluva. Tunttu oikke oleva kilppailu et kuka uskaltta kaikkist enite vilautta. Vissi koht kuljeta reppu leviän.

Täsä o ny mentty metikkö nii et rytisse. Simmone mikä voi passat aikusil ei sovi penskoil, sehä o tiäretty iät ja ajat. Se raja o ny täyrellisest hukas. Mikä niit vanhemppi oikke vaiva. Eiks ne enä tiär mikä o oikke ja mikä vääri; mikä hyvä ja mikä paha; mikä o sopiva ja mikä ei ol?

Mun tekke huanot. Kui tämmösse o voitu hurahta? Kaik penskojehyväkskäyttäjät tiätyst kualaava ja pervertikoil o katipäivät, mut simmossi o senttäs kovi vähä. Tavalise ihmise ei luulis sekkova.

Mitä oikke fundera tämmäste alakoululaiste mukuloitte vanhemmat? Onks ne kovinki ylppijöit ko tytär koitta ol joku Pritnispiörs, mut näyttä enemä Jodie Fosterilt ja perofilimaknetilt?

Filon entraust täl pual jokke

Pyäräst paukahti vaihre. Kui hauskast sit kävekä ko vein korjattavaks.

Mää ole filoheepo. Se tarkotta, et kaik kesät ja talvet kaahata ympärisse pyärän kans. Pakkane vaa piristä ja piän hank ei ol ko hiraste. Filo on vaivane retkipyärä, ei iha nyyhetti mut aikas toimiva. Mut ans ol, par viikkoo sit rupes ronklama. Viiko välei meni kummakki jarrut ja vähä aja pääst paukaht vaihre.

Hiukka huano hommas o se et mää ole aikka lail peukkalo keskel käret. Tavalisest mää viänki sem pyärän entrattavaks toho Martimäkke, siksvarte ko se o kaikkest lähel eikä iha mahrottoma tyyriskä.

No eiko Martimäkke. Mut voi! tyät ol heil jo iha tarppeks, ainaski viikko tarttis orotel. Emmä voi nii kauva ol ilma. Tule kysytty kummiski et mitä mahtas simmone korjamine maksa. »Takavaihrin siin o hajal. Ei tiär vaik tarttis kokonas vaihetta tai sit vaa toi ratas. Joo… nätti 30–40 euro se taitas tehrä
Mää kauhistu hintta vaik mittä sanokka. Luppan palat asja.

Kirjoitte paris

Hellet riittä, mut sama aikka muudan Henry Thoreau istuu metikös ja Pertti Duncker paatissas. Niist kahrest tarttis seuraavaks turist.

Pahaste flintallas huajuva pinkka erinkaltassi opuksi on tähä ikkä mennes tullu plärätty. Elämäkertoi ja romaaneit, hömppä ja assia — ja klassikoit tiätyst. Mut paljo o päässy menemä iha ohittekki.

Mää yhrel tutul rupesin tosa yhten päivän juttelema aika merkillissi. Niinko immossi, etko joskus ain tule miäle et mimmost se olsis assu yksistäs, jossai keskel jorpakko. [Thoreau. Kansikuva] Kaukan muist, ihanko joku alkuasukas!

No eiks tää ruppe hirvistelemä. Niinko et »sää oles Lepäne täsä ny iha hiukka niinko siält puust jo puronnu — et ol sit tainnu lukke simmost Henry Thoreaun kirja ko Elämää metsässä». Sunkka ollukka. Ikän kuullukka. Siit paikast tartti juast lainastosse ihmettelemä.

Nonni. Tämä Thoreau meni vuanna 1845 vissi vintistäs hiukka himmeks. Hän rakensi koijan keskel metikkö ja ryhtys erakoks. Siit kertto kirja.
Mää ole vast sivul 34 (kaik virkket ova kovast pitki ja koukeroissi), mut äijäl o jo siihe päästes aikas intresantei funteerauksi:

Useimmat ylellisyydet ja monet niin kutsutut elämän mukavuudet eivät ainoastaan ole tarpeettomia vaan ne ovat suorastaan esteinä ihmiskunnan kehityksen tiellä.

Ja:

Villi-ihmisten parissa jokainen perhe omistaa asunnon, joka on parhaitten veroinen – – nykyaikaisessa sivistyneessä yhteiskunnassa ainoastaan puolet perheistä omistaa asunnon.

Kaupantekko turkkulaisel kirpparil

Nykyjäs olla ankarast euruuppalaissi ja niinko kaikel taval kanssainvälissi. Vissi vaa iha kaik ei o viäl kuullu simmosest mittä. Tarskos ny alkka vähä naureskelema vai hiukka porama?

Kirpparil tiski. Kassan viäres nivaska vinylilevyi loodas. Toisel pualel patsastele myyjä-ämmä, toisel pualel heilu kohnaamas mää [Jary]. Ja tämmättis meni suunniles dialooki:

Jary: Tota joo, tämmässi tuli kateltu… aikas naarmussi kyl ja… mut et jos niinko näist kauppaa…
Myyjä: Joo, montakos‚ [laskee], tässä on… seitsemän.
J: Nii, sitä hintta mää niinko funterasi, et mitä noi sit mahtais maksaa? Et niinko vaik, jos ottais kaikki.
M: Siellä on hinta, se on kaksi euroa kappale.
J: NIII… nii onki, mut, jos niinko ottais nämä kaikki.
M: Se on se hinta siellä, kaksi euroa.
J: ??? … Siis, tarkotak sää etei teil tinkat olleska!
M: Se on se hinta.
J: Ei o totta! Siis, vaik mää ottaisin kaik nämä. Ei mittä paljousalenust?
M: Ei me voida alentaa mitään hintoja.
J: Ehh… katos ny… ko mää keräile näit ja esimerkiks tual Linnankarul, mist mää ussestki ostan, ni siälki saa viirel eurol kolme.
M: No se on eri jos jollakin yksityisellä on varaa tehdä tuollaista.
J: Nii mut… [järkyttyny]… ja kato ny näit levyi… vaik tätä… [Cat Stevensin älppy; kansi täysin RIEKALEINA, ja itse levykin naarmuuntunut kelvottomaksi.]
… Nääk sää… tämänki mää ajattelin niinko kaupan pääl. Eihä ny kukka tämmösest kaht euroo maksa!
M: Kyllä ne meillä aina on kaupaksi menneet.
J: Ohhoh… no jo on… [lannistuu, valkkaa kolme]… No jos nyt noi sit… kummiski… [pakkaa, ihmeissään, virnistää, yrittää huumoria]…
— Mut KUKA teil oikke o sanonu, etei KIRPPARIL saa tinkimä ruvet?!
M: Eikös ne johtajat yleensä päätä tällaisista asioista.
J: *huokaus* *käpyttele poijes*

Talousterrorii tuuti täyrelt

Viinapotui saa myyrä aikusel. Elävis kuvis on ikäraja. Tupakkiaskiski lukke et »Tupakki on kovaste vaaralist terveyrel». Mut jottai vissi uupu.

Tavaline aamu. Mää mene ja kuuntele pahaa aavistamati aamu-teeveen mukavi hepui, ja vahtaan heijä kauneit naissi. Ni eiks yhtäkki siäl olekki Ilpo Ropposen naama! Heksi o taas laskenu 0,00001 promile.

Ja ans ol. Ehtopäiväl ko olsis mukava katto mitä uutissi jostai päi mailmast se Lintin Arvi tahto kerto, ja viattomaisest availe toosas, ni jo roisku kaffe pisi rinnuksi. Jouko Marttilan pärstä! Nasrakki noussu 0,00001 promile.

Eikä mittä appu vaik vaihetta kanava. Joka luukus sama rutto ja terrori. Kuuluttajatypyt — neeki samas juanes: mittä varotuksi ei ikän anneta, kaikelaissi marolukui vaa ruveta latoma syyttömän kattojan silmil.

Telkun ohjelmis tarttis lukke oikke helvatin ISOL et:

Talousohjelma voi aiheutta ahristust ja vaarantta miäleterveytes. Mailmankuva voi kiaroutu. Kiäletty alle 45-vuatiailt ja kaikilt muilt paitti merkonomiplantuilt.