Jenkki parkuu

Ei oikke tahro tul paratimarssi Uralil. Omi kopterei ammuta ales, kranui paiskota oma telttasse ja se ali-ihmine vihollinenki otta vankei vaik se o nii vääri.

Päänaakka Ramsveltti o vihane miäs. Surkkiat rättipäät meni ja otti vankei ja tyrkkäs ne telkkusse kaike maailma vahrattavaks. Ramsvelti miälest simmost ei saa men tekemä, se o kiälletty Keneven sopimukses.

Nii ain. Jenkeil näyttä oleva kovaste valikoiva muist. Mut Ramsveltti o wanha äijä, siks varte se varmastka ei enä muistanu, ett pari päivää takaperi jenkki oli itte näytelly kaikelaissi kuvei telkus. Simmossi, misä tallusti kovaste rättipään näkössi tyypei autiomaas käret pään pääl.

Ja kuink ollakka, kokonas se oli unhottanu senki, et siäl Kuanttanamon saarel  o virunu jo toist vuat jokune sata afkanistanilaist, niit ko joutu vankiks siin Afkanistani soras. Jenkki ei o antanu niil eres sotavankie statust, ja niist o levitelty yle määri kuvei ympär maalima — simmossi mis ne raahaava hilui kintuisas ja pääs o huppu ja kaik ajat niit piretä häkeis…

Jaa mut mitäs mää täs oikke horise.

Jenkit o senttäs valkkioi Jumala lähetei ja oikkestas yli-ihmissi eikä niit saa kohrel huanoste. Ne tua vapaut ja vauraut ja Mäkronaltsin kaikil kansoil ja sillo tartte kaikkie hurrat ja lanket love ja levittä punane matto.

YLE tahtoo kans mukka

Suami ei kelppa nykyjäs enää sotatantereil. Onneks senttäs Ylenaikase Aamuteevee keksis millai mekki voiraa osallistuta.

Eikä mittä ennakkovarotust. Iha vaa et »seuraavaks säätiarotus…»

Ja sit aleta kertto ekaks et millane sää on… Irakis!

Kiisus, meinas men kaik kaffet rinnuksil. Ai et niinko Pakraris o lämmint ja tuulee. No ketä helvatti se kiinnosta tai mitä se meil kuulu, ei Suami ol siäl paikal millä taval!

Huah. Et kui sekasi mahta palikat men YLEs jos tääl joskus tulsis tosipaik?

Suamettuminen vauhdissa

YLEaikase toimittaja katastroffi-Sarvamaal ol taas yks tähtihetk. Et kui pitkäl sitä oikke voi piäni maa men nöyristelysäs…

Sattus siis tämmöttis. Männä viikol jenkki piti lehristötilaisuure. Suames on pualestas ollu olevanas kovaste epäselvää et ollaks me mukan siin liittoutumas vai eiks. No nii, sitä piti tiätty tämän Katastroffi-Sarvamaan ruvet sitt siäl jenkilt utelema! Voi yhren kerra!

Eikä pelkästäs kysymä, vaa oikke jänkkämä: KOLME eri kertta piti tivat! Et ollaks me vai ei? Ja tämmöst sit kolmannel kerral:

»But so you don’t see Finland as part of The War Collision?»
»I don’t think Finland has describe Finland that way, nor have we

Ja jenkil suuvärkki flintallas… et mää olim punane!

Kansa on puhunut – mikä on kansassa vikana?

Karpela, Halme, Juhantalo, Ahde, Salovaara…

Muinainen missi ja tissiliivimannekini (19.126 ääntä). Rasistine napinkiskoja (16.390 [sic]). Entne koplaja ja rikoksest tuamittu (8.481). Pehmossi hopottava rariokekkale (1.603).

Oo-jja. Meinate, eiks siäl kansaerustajam vaatimuksis puhuta jottai semmost ko et tars ol kunnialline ja hyvämainene. Ja taitava ja rehelline ja nautti luattamust?

Anteks ny vaa: mun miälest vaatimukse täytty hiukka huanost. Mul o vissi jottai vikka pääs ko mum miälest rikoksest tuamittu tai hormoneitte nappaja ei ol iha erikoise luatetva eikä ittesnäyttäjä kovi hyvämaineine. Ja jokku sanova et täst liivierustajast olla puuhamas perät ministeri!

Mut täl Halme pojal vois kyl ol käyttö pariski hommas. Kekata ekaks uus minister: urhheilu- ja ulkkomaalaisminister. Ropinkiasiat tulsis kerral kuntto ko kaik testit poistettas — paitti niilt urpoilt joil ei nappi maistuis ja jokka erelles sanosis niinko olevas puhtossi.

Ulkkolaiste kans sosiali-Touni onki ain tullu hyvi toimee, erikoise hyvi niitte kans ketä ei ol kerenny alt poijes.

Mut voi mahoto. Hiukka enklaki mää taira ol, ja vissi vähä huanoste tämä assiam pääl: ko et kui voi pääst Suame eruskuntta jos saa ääni kerrassas 1.603 kappalat (Salovaara). Ja toisaltas jäär pakal vaik äänii olsis melkkeist 6.000 (Veltto Virtane).
Joo joo — kyl mää tiärä, älkkä sanoka. Siin ruveta räknämä jottai suhteellisuukssi.

Mum miälest tommoses ei o mittä suhtellisut, päivvasto. Koko systemi tarttis laitta iso remontti. Mut turhha orotta; samallai se tehrää muualki. Ei surkkia tyätö mittä tyäplatsei saa, ne saa siiffin sukulaine ko se o »suuren pualuen miähi»…

Turu tauti elossa ja voi hyvin?

Nykysi nii kovaste olla Europpa ja iha luva kans juara fiinei viinei puistois. Moni jo luuleeki etei ol enä Turun tauteika. Ol vai!

Kyl vaa on ja iha niinko enneski. Täsä muutami jutui mikkä tapahtus tosa pari viikko takaperi, yhten päivän ja kaikki pari tunni sisäl.

[Et kyl Turun kauppatori on kaunis!] No ekaks toril. Mää ostan siält nykyjäs melkkeist kaik, hyvä ja erullistki o ja myyjä ova mukavi. Siänet ova mun herkku ja simmossi näky oleva nykki tyrkyl. Niithä myyrä litroittas ja lapus tiskil lukkeki et 1 litra/1 euro.

No mää sitt sanoma pimul et: »Päivä vaa taas ja eiks laitet simmone nätti literi noit herkkusiäni». Mut se ei ruppekka mittama litran mital mittä, vaa alkka kaatama simmoses sinises muavikipos oleva mitättömä näköst siänisatsi siihe pussisse. Mää epäile koht etei simmoses voi millä ol litra verra! Se kauppias itte o kohnamas siin viäres jottai ja alkka tiuskima koval äänel et »No se ny KUM-MIN-KIN maksa eurom purkki!#?@!#@!».

Mää jää monttu auk! Pimu ruppe pehmenttelemä; mää sano et peril kyl meni, mut emmä ol mikkä ajatustelukja: tosa lapus sanota et litral o toi hinta ja simmottis se o ain ollu ko mää ole pruukannu siäni osta.

Mää lähre, miäli harman… :o