Systeemi

Vaihteks kepjä puuhapv.

Touhusi varsin tyäpualel. Asiakas meina tahto nettisivut, ja koht jo huamatti, etei se nii ollukka. Hänel täytyki pykät simmone sysdemi et hän voi itte sitä päivittä. CMS. Content Management System. Sisällönhallintajärjestelmä.

Mikä ettei, toimeks vaa. Mut CMS-kikkareit o ussemppi satoi erilaissi, eikä totisest maksa vaiva ruvet mulkkama. Verinki mutkat suaraks ja valkkasi kahrest villityksest. Drupal ja Joomla. Joomla, olkoon hän.

Asenteli äske. Aikast tyrni pakeetti. Asiakkan sivut pualestas o enämpi piänet, nii et kyl täsä haupitsil huakasta hyttyst. Toisen kaut o laajennusvara. Näyttä kans, et Joomlas o kaikemoissi lisäpalikoit ja niit virittämäl voi varmast herkutel. Etukätte en kekka muut huano ko (ehken) hakukonenäkyvys. Tahron arvat, et apsoluuttisest asemoinnist o turha untka nährä ja koodi makka huanos järjestykses. Kuuklet ja muut nappa yläosan lokot ja linkit ekaks, sisällöt vast sit. Eikä ilma JavaScriptikä vissi pärjät. Sisso.

Tilasi pahuttas ittellen sopivan kirjanki Joomla! for Dummies. Ei sil pahast käyttö ol, assiat selvi muuteski. Mutko tänä vuan o tullu vähänpualesest hankittu mittä, nii makseta mialummi kirja ko veroi. Mukava plarat punkas. Sivut voi kylläki ol valminas ennenko Itelliaano kerkki ovel. :b

Simmottos. Huame katota mitä J o syäny.

Rutiinia

…vähä kaivattais taas, tähä naputtelu meinate. Äkki se mene karoksi. Mahrok se ol Claes Andersson, ketä sanoski, et »Kirjoita joka päivä jotain.» Sisso.

Äsköne suvi pilottus moneltappa ja oikke hyvi se näky, ko vilkase sivupalkist juttumääri. Helvatti. Vaivaset 10 juttu viime kuus, eikä nykyses juurka paremmi. Minkäs mahta. Luava puuha suju huanoste jos lanttu tärise. Ja kert kiviporat raika Uittamol tiäs vaik loppuvuare, ni paha sanno millo hoitu niinko enne.

Mut koiteta räpistel. Ja sinäns o tiätyst yhrentekevä paljoks vaivases murreplokis mittä pälätellä. Ei tämmäne kälätys juur kettä kiinnost, eikä tarttekka. Orkinaali 2002 meno erelles vallitte ja Waltari lainate mennä: »Vaa itteni tähre mää tätä kirjotan.» Kiva joskus kiikkustoolis katel mitä tuli hölötetty, ko oli nuar ja vail vekki.

Lue lissä…Rutiinia

Alive

Still.

Siis niinko et. Sain hoirettu hommat. Vaik remppamulkeerot koitti kaikkes, ja poras joka jeesukse päivä. Seinän takan. Mää en kuallu. Mää pirin nupissan iPhonen (90 MHz) taik sit välil kuulosuajat. Fack off! MUUT!

Ei silti naurut. Remppa jatku. Kukka ei tiär kui kauva eikä et miltapppa. Mut oteta Olvi: kyl mää täsä asun erelles!

Breathe in the air

Hohhoija. Jokoha alkais pikku hilja puhti palama?

Jäithä täsä o polteltu, etei mittä isomppa kertomist. Ja siit yhrest assiast ei sanaka. Olla ny häpi vaa, ko mekkalat o pysyny viiko verra poijes. Muuteska viitti revitel. Jokune rivi.

Tyähommat sain tänäpä alotettu. Iha hyvi sujus, piti vaa ussemma päivä kerät pooweri. Taik sanoiskos et menttaalienerkia. Taittohommis mittä synny, jos kutka karoksis o.

Txt-peli o pikkase hyytyny *wirn*. Ei sunkka tekemise puutteest, mut ole löytäny ittestäni iha uure ominaisuure: ole ruvenu haahuilema (!). Mää ole tehny sitä peli ny viirel (5) eri prokkiksel. En huvikses taik miälenkiinnost, mut pualipaost. Nee o tosi sukkeli ne ohjelmat. Jokasest uupu joku tärkiä juttu (mikä toises tiätyst o) taik sit esmes koodaamine o tehty vaikkiaks. Kaks kantto kaskes varsin. Joko »pelikelokun» tekemine o liki ylivoimast, taik sit ei kykenny kyhämä kartta (map) siit mailmast, pelaja varte. Hardkore-heepot tiätyst rakentta simmose nupisas, ja jokku riipusta paprul. Mut mää en tykkä rääkät pelaja. Geimi o tarppeks vaivane ilmanki. :b

Noh, happivaje haitta mualki. Läppy o ruvennu renkkama. Akkuna välist välkky, varsin jos o virrasäästötila. See tarkotta varmast, et ruutu ruppe kypsymä taik sit näytöohjain. Kumppaka ei kannat (taik voi) vaihetta. Pualtoist vuat HooPee kesti, enkä eres paljo käyttäny. Ei sil, et enemppä orotinka.

Mutkia

Mailma makka sukkelas vaihes. Tiär oikke olisik vai eik.

Remppainferno o seisattunu. Tänäpä ei tapahtunu mittä. Mikä siis tarkotta, etei kuulunu ÄÄNT. Mut see o vähä laiha lohtu. Mää luule, et toises pääs talo kyl viäl porata (arkkh!) ja ainaski mun seinäst uupu kaik fyllit. Ei o käsityst millai niit siihe ympätä, mut varmast ainaski vasara heilu. Kert se hakkamine kuulu rapiat meetrin pääst, ni ei mittä assia viäl makkari. Täyty orotel pari päivä, et näke mitä kuulu. Tyähommi tartte siirtä, stana.

Kert hommi ei voi alotta täyty tuuletta lanttu. Olen näpytelly txt-peliän, et vire vähä säilyis. Mut seki ruppe kyl käymä tyäst. :O

Lue lissä…Mutkia