Dosenttimme puuhastelevat #2

Joopa joo. Tämän jutun perästä löytyvään nerokkaaseen päätelmään tarvittiin 1,5 vuotta. Ja mitäpä aiotaan tehdä?

D osenteille pitää ehkäpä antaa kevyt synninpäästö. Näetsen, Jussi Särkelän

ansiokkaa(mma)n selvityksen eli kirjan Koulumurhat mukaan metsään rynnättiin jo kättelyssä. Nätti oikeusministerimme bla-bla-Brax rajasi työryhmän (ko. lautakunnan edeltäjä?) tehtävästä ulos liki kaiken oleellisen:

Lue lissä…Dosenttimme puuhastelevat #2

Bailout — help me, Reds

Pakkos sanno, munt virnutta tämä. Kapitalismi ei oikke toimikka vai? :grin:

M uistin virkistykseks. Kapitalistit (aka uusliperttaalit tjsp. yms.) ova niit ketkä tahto tehrä kaik itte ja saar kaike itte — heti-mul-tänne-äkki-ny. Mittä sääntöi ja lakei ei sais ol hirastmas rahantekko. Nee ketkä simmost tahtova (valttio essoo kanssalaiset) ova kaik KOMMAREIT (Reds). Ja jos joku ei pärjä, oma vika. Markkinat hoitava hommat, tekevä korjavan liikken; huanot virmat nytkähtävä, muut hurrava.

Mut! Kuis täsä ny o käyny. Kuulenk mää olleska oikke — kiljuvak noi samat mulgeerot ny kummiski appu? Eik markkinat toimikka? Eik »korjava liike» maistukka? Kelppak ny jo vaik kommareittenki plätä? :P

# Post skriptumi

Bailout: jonkun pelastamista tai auttamista; takuiden maksamista; veneen tyhjentämistä vedestä tai laskuvarjolla pelastautumista.

Autonvalmistajat ahtaalla Yhdysvalloissa

Yhdysvalloissa kolme suurta amerikkalaista autonvalmistajaa ovat vedonneet kongressiin saadakseen valtionapua.

Ilman huomattavaa lisätukea autotehtaita uhkaa konkurssi. Valtionavun vastineeksi autonvalmistajat lupaavat kehittää entistä vähemmän polttoainetta kuluttavia automalleja.

Yhdysvaltain automyynnin syöksy on todella jyrkkä. Marraskuussa myytiin miltei 40 prosenttia vähemmän uusia autoja kuin vuotta aiemmin. Vuositasolla myynti on pudonnut 10 miljoonaan autoon, ja näin alhaalla oltiin viimeksi 26 vuotta sitten. Syynä pidetään taantumaa, luottoehtojen kiristymistä ja kuluttajien varovaisuutta. – –

”Bailout” on vuoden sana Yhdysvalloissa

Yhdysvalloissa tunnettu kustannusyhtiö on valinnut talouskriisin aikana arkipäiväistyneen termin bailout vuoden sanaksi.

Talouden pelastuspakettiin viittaava bailout selviytyi voittajaksi sanakirjoja tekevän kustannusyhtiö Merriam-Websterin kilpailussa. Perusteena oli, että bailout oli Merriam-Websterin internetsanakirjan vuoden käytetyin hakusana. – –

Anna äänesi NÄKYÄ

No juu, helppo sanno. Mut kene kaut, ni pahemp valkat.

V aalit kummiski eres, söndaakeni 26.10. Pahint mitä voi tehrä, om pirel turpas rullal, jättä äänestämäti. Simmost mää kattele nenävart pisi, eikä ainaska ol vara yhtikä valitel jolsei lappuas purota. Mut kene nummero riipustais?

Tähä turina tul kipinä oikkiastas Almamarian jutust Savu nousee päästä. Hän tiivistel stoorissas moneiki simmossi assioi ja onkelmi, mitä määki olin vähä pyäritelly. Et kui helvati hankala o enä nykyjäs löyttä passeli ehrokast.

Perushomma o selvä. Ekaks pualue (ketä aja ihmiste assia), tokaks ehrokas. Mut siit alkkaki proplemi. Tarttis ol tiätyst tyyppi ketä ajattele niinko mää, toisen kaut olsis paree pääst läpitte. Noi eivä helpost täsmä. Tähä ast ei ol ollu suuremppa onkelma; mää ole jo muutama kerra valkannu vanhan naarasketu, kansanerustajan ja vanhan konna. Mut hänki alka ol jo pikkase leipänttyny, ikkäki tullu, nii et. Nuaremppi kehi?

Nii-i. Käven pikasest koklamas yht vaalikonet. Siält osus hetiki heepo, 21-vee, ajattel liki niin ko määki. Daideilija ja vaik mitä. Ja jokune muuki samantapane. Mut kuka MUU heist o kiinnostunu? Ääni 50 kappala, kudpai, hahhah?

Kova funderamise paikka. Mut yks o kummiski pläkkiselvä. Ketä jättä äänestämäti, voi pittä turvan kines. Ei ol valitusoikeut mistäkä. Käykä helvatis uurnil, ja valkakka ainaski oikkia PUALUE. Sillo voi eres hiuka verra toivo paremppa huamist, ja mulgeroitte hautajaissi. :cool: